Українські експерти на конференції IMPEL: водні та земельні виклики ЄС

Представники Держекоінспекції А.Семенець та К. Літвішко взяли участь у конференції «Water & Land Conference», що організована Мережею Європейського  Союзу з впровадження та застосування екологічного законодавства IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) у м. Бухарест (Румунія).

Місія IMPEL полягає у забезпечені ефективного впровадження та застосування європейського екологічного законодавства шляхом розвитку професійного співробітництва, обміну інформацією та кращими практиками між природоохоронними регуляторами.

У ході Конференції опрацьовано питання оновлення Зеленої угоди ЄС та інших політик, повторного використання води, забруднення ґрунтів та здійснення моніторингу ґрунтів, практичних аспектів імплементації екологічного законодавства ЄС у Румунії.

Доцільність і практична потреба участі у зазначеному заході зумовлена необхідністю вивчення міжнародного досвіду та оцінки можливості його використання в Україні, зокрема щодо:

– організації повторного використання води, застосування положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок заходів Співтовариства в галузі водної політики (Водна Рамкова Директива);

– шляхів боротьби з водними правопорушеннями, моніторингу ґрунтів, управління забрудненими територіями;

– удосконалення інструментів планування дій Державної екологічної інспекції України у випадках, пов’язаних з негативним впливом на стан водних та земельних ресурсів.