ЦНАП: роботи більшає, довіра громадян зростає

У свідомості більшості громадян державні органи все ще асоціюються з незручним графіком роботи, кабінетною системою та байдужістю до потреб населення. І це не дивно, адже саме такими ознаками характеризувалася робота державних органів протягом десятиліть: як за радянських часів, так і у перші роки незалежності.

Однак, з прийняттям парламентом у 2013 році Закону України «Про адміністративні послуги» держава, фактично, відмовилася від старої та неефективної моделі взаємодії з власними громадянами. На її зміну прийшла нова модель, чільне місце в якій відводиться саме Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП).

         Відповідно до положень вищезгаданого Закону, Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, що зазначений у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. А адміністратор – посадова особа органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Отже, ЦНАП стає провідником, посередником між державою (суб’єктами надання адміністративних послуг) та громадянами, які звертаються за отриманням тієї чи іншої адміністративної послуги. Таким чином нівелюються корупційні ризики, які мали місце при безпосередній взаємодії.

Варто наголосити також на спектрі послуг, що надаються ЦНАП. Станом на жовтень 2019 року цей показник наближається до 160 і включає в себе паспортні послуги, реєстрацію бізнесу та нерухомості, послуги у сфері охорони праці, комунального господарства, будівництва та архітектури та інші. Тобто, громадянам більше не потрібно звертатися до різних установ: усі послуги надаються за однією адресою, що суттєво економить час відвідувачів.

Пріоритетом же діяльності будь-якого ЦНАП є якість надання послуг. Так, було розроблено та впроваджено єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг, що ґрунтується на принципах: доступності, кваліфікованого обслуговування, зворотного зв’язку, об’єктивності, оперативності та прозорості бізнес-процесів.  Стандарт гарантує кожному відвідувачу, незалежно від того, з ким саме із адміністраторів ЦНАП він спілкується, отримання обслуговування найвищої якості.

Статистика свідчить, що вже зараз рівень задоволеності громадян роботою ЦНАП зростає з кожним роком: до прикладу, якщо у 2015 році кількість позитивних відгуків про ЦНАП у м. Києві сягала 15%, то зараз цей показник становить 85%. У майбутньому планується подальше розширення переліку послуг та покращення матеріальної бази, що, безумовно, матиме наслідком подальший прогрес у цій сфері.

Разом з задоволенням якістю роботи ЦНАП поступово підвищується рівень довіри громадян до держави загалом, адже ЦНАП – обличчя держави.