Громадські організації оцінили розвиток громадянського суспільства в Україні

Представники громадських організацій оцінили стан розвитку громадянського суспільства в Україні, як «загально низький». Свій вплив на розв’язання нагальних проблем оцінили, як «переважно неефективний».

Такі дані опитування, що провів Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» серед представників громадських організацій.

Згідно результатів опитування, оцінки рівня розвитку громадянського суспільства в країні поділилися між «Загально низький» (30 респондентів) та середній (24 респонденти). Причому зріс показник «загально низький», тоді як ще два роки тому переважав показник «середній».

Також громадські організації свій вплив на розв’язання нагальних проблем у країні оцінили як «переважно неефективний».

Головною причиною такої ситуації громадські активісти вважають небажання влади йти на співпрацю, упереджено негативне ставлення влади до громадських організацій в цілому і, головне, байдужість населення.

Активісти вважають, що головними завданнями, на яких має зосередитися громадськість, це об’єднання громадських організацій для спільної продуктивної роботи, моніторинг ефективності органів влади і просвітницька діяльність серед громадян.

Абсолютна більшість (38 опитаних) позитивно ставиться до того, що представники громадських організацій ідуть в політику, адже таким чином відбувається оновлення політикуму.

Trackbacks and pingbacks

Leave a Reply